زباله دونی یا بهشت برین

خیلی ها میگن بهشت و جهنم همین دنیاس. حالا راست و دروغش رو نمیدونم. ولی با یه تعبیرهایی میشه اینطوری ام فکر کرد.

بهشت میتونه همین دنیا باشه وقتی تو مثبت فکر میکنی. مثبت نگاه میکنی. به هر آدمی که نگاه میکنی ،‌فقط خوبی هاشو میبنی. فقط نکات مثبتش رو. از اونجا که بهشت پر از نعمته،‌ تو میتونی توی بهشت باشی وقتی نگاهت به سمت نعمت هاست. نگاهت به سمت زیبایی هاست و دائم در شکر سپاسی. تو. در بهشتی وقتی زیبایی آسمان و ابرها رو میبینی. وقتی زیبایی درختان و گلها و پرندگان رو میبینی. وقتی زیبایی معصومیت نگاه یه کودک رو میبینی. میگن عرفاء هر لحظه در شکر و سپاسن. چون اونا در یه سوسک هم زیبایی خلقت رو میبینن. (شوخی نمیکنم، کسی رو میشناسم که اینطوریه)

در واقع حضرت عیسی سمبل همین مثبت نگری بوده. شاید بخاطر همین هم پیامبر عشق لقب گرفته. میگن روزی حضرت عیسی داشته از جایی گذر میکرده. میبینه جنازه ی یک سگ مرده افتاده اونجا و تعدادی آدم هم جمع شدن و هر یک چیزی میگه. یکی میگه عجب بوی گندی. یکی میگه چقدر کثیفه. یکی میگه چقدر کرم های زشتی روشو گرفته و ...حضرت عیسی میگویند:‌ آیا هرگز دقت کرده اید که این سگ چقدر دندانهای سفید و زیبایی داره.

حالا ما که عمرا"‌بتونیم در زشتی ها زیبایی ها رو پیدا کنیم ولی حداقل میتونیم زیبایی ها رو ببینیم و سپاسگزار باشیم.یعنی اصلا" نتیجه ی دیدن زیبایی ها شکر و سپاسه.

به همین ترتیب انسان میتونه در جهنم باشه وقتی تمام مدت روی نکات منفی زندگی خودش و دیگران،‌ شخصیت خودش و دیگران،‌محل زندگیش یا جامعه یا ... تمرکز کرده. مثلا"‌وقتی تمام مدت داری کارهای منفی و زشت دیگران رو میبینی و حالت گرفته میشه،‌ در واقع دماغتو کردی توی زباله دونی وجود اون آدم و معلومه که حالت بد میشه. یا وقتی دائم داری خودتو سرزنش میکنی هم در واقع دماغت توی زباله دونی وجود خودته و خب طبیعتا" حالت بده.حالا به همین ترتیب تمام زمانهایی که داری غیبت میکنی،‌ انتقاد میکنی،‌ بدی هایی که دیگران در حقت کردن رو بیاد میاری و میشمری و ....در واقع توی همون زباله دونی یا جهنمی. یادت باشه به اختیارو انتخاب خودت.

بنابراین بیاین باور کنیم که ما به انتخاب خودمون میتونیم در بهشت یا در جهنم همین دنیا باشم.

من مدتیه که دارم روی افکار خودم توجه میکنم که ببینم کجا دارم سیر میکنم. دور از جون شماها فهمیدم تمام مدت توی زباله دونی ام. یعنی شاید در طول یه روز من حداکثر نیم ساعت  توی بهشتم و بقیه اش توی جهنمم. اینجور موقع ها تا توجهم به این قضیه جلب میشه،‌ سریع به خودم میگم: دریا جون بسه دیگه. دماغتو از زباله دونی بکش بیرون.

شماها چطور؟‌چه مدت از روزتون رو توی بهشتین و چه مدت توی جهنم؟

/ 3 نظر / 10 بازدید
زنجبیل

من صبج تا شب دارم توی زباله هارو نگاه میکنم ولی دماغم بوهای خوشی که تو فضای اطراف هست رو استشمام میکنه . برای همین نه تو بهشتم نه تو جهنم . من تو برزخم !

پرستو

من تا حالا بهشت و جهنم رو از این زاویه ندیده بودم. آره، ایده ی جالبیه. من هم فکر کنم بیشتر روز رو تو بهشتم!!![نیشخند] مگر اون زمانهایی که حالم بد میشه...

پریسا

نمیدونم چطور شده که من چند تا پست تو رو از دست دادم. اینکه فوق العاده بود. ممنون.