شازده کوچولو

دوست بسیار عزیز و اهل ادبی بهم پیشنهاد کرد که برای پسرک اسم با مسماتری انتخاب کنم.

حرفش به دلم نشست.

دست آخر با کمک همین دوست عزیز به اسم "شازده کوچولو" رسیدم که احساس میکنم خیلی به شخصیت پسرک میاد.

پس از این به بعد پسرک ما شد:

شازده کوچولو

/ 3 نظر / 17 بازدید
نسرین - م

عجب انتخاب قشنگی ، مبارکش باشه عزیزم

هانیل

به سلامتی قشنگه فقط شازده کوچولو خواهر نداشتا راستی از روابط این دوتا فرشته نمینویسی میونشون چطوره

پرستو

منم بسیار استقبال میکنم!! اسم قشنگیه و با سفیدبرفی هم همخوانی داره.