تو عشق مني

عزيز دلم ، دلم ميخواد بهت بگم كه چقدر بهت افتخار ميكنم. چقدر لحظات قشنگي رو تو زندگي برام ساختي عزيزم. ميخوام بهت بگم كه ايني كه هستم و بهش افتخار ميكنم فقط بخاطر وجود تو و عشقي كه بينمونه.
عزيزم ببخشيد كه بعضي موقعها غر ميزنم يا بد اخلاقم. باور كن روزي هزار بار با خودم تصميم ميگيرم كه دركت كنم و بهت حق بدم ولي بازم شرايط به من غلبه ميكنه.
امشب وقتي بهم گفتي:"چقدر خوش اخلاق شدي." حالم گرفته شد. راست ميگي من هميشه بداخلاقم. ميدونم فقط با تو اينطوري ام. شايد اونقدر تو رو با خودم يكي ميدونم كه فكر ميكنم تو هم خودمي و لازم نيست برات فيلم بازي كنم. غافل از اينكه وقتي از بيرون مياي خسته اي و به ابراز محبت من احتياج داري.
امشب گفتي كه بخاطر اتفاق ديشب و برخورد بدي كه با پسرموت داشتي خيلي پشيموني و
تصميم گرفتي ديگه عصباني نشي. باورت دارم عزيز دلم و مطمئنم كه دوباره هم عصباني ميشي و من بايد يادم باشه كه بهت حق بدم. همونطور كه خودم هزار بار عهدهامو با خودم و خدا ميشكونم.
كاشكي الان بيدار بودي بهت ميگفتم كه با تمام وجود به اينكه همسرتم افتخار ميكنم و اگه هزار بار ديگه به 10 سال پيش برگردم بازم باهات دوست ميشم و عاشقت ميشم و باهات ازدواج ميكنم. البته اين دفعه بهت قول ميدم كه ديگه مثل اوائل ازدواجمون از دعوا و مرافعه خبري نباشه. فكر كنم اگه 10 سال ديگه بگذره ديگه از اخم و تخم و غر زدنهاي امروز هم خبري نباشه 08.gif
خدايا بازم مثل هر شب آويزونتم. انگار اصلا" شبها يادت مي افتم. عجب بنده ي پررويي داري. ولي خودتم ميدوني كه خودت منو اينجوري آفريدي. پس اين دفعه هم مثل هميشه بهم كمك كن. منو وسيله ي خير تو زندگي خودم و بقيه ي آدمها قرار بده. بخصوص براي اون عزيزي كه ميدوني هميشه نگرانشم. كمكم كن بهش كمك كنم. 50.gif
خوبه آدمهاي زيادي اين وبلاگو نميخونن وگرنه با خودشون ميگن: "اين يارو پاك ديوونه ست..."09.gif

/ 1 نظر / 7 بازدید
هانیل

من خوندم ولی اینو نگفتم در عوض با خودم گفتم چه انسان عمیقی چه درک بالایی[قلب] میبینی دارم آرشیوتم میخونم[نیشخند]