من پر از احساس دردم

به خدا دروغه اگه بگم حالم خوبه و هیچ مشکلی نیست. دروغ!

اگه بگم شرایط فعلی هیچ تاثیری توی زندگیم نذاشته.

اگه بگم از قطع شدن همه چیز (همه چیز به معنای واقعی کلمه) ناراحت نیستم.

اگه بگم از بایک*وت اطلا*عاتی کشورم ناراحت نیستم.

اگه بگم از این همه فریب و وارونه جلوه دادن، از این همه تزویر و ریا، ناراحت نیستم.

اگه بگم از اینکه هر سایتی رو که میخوام واردش بشم ف*یل*تره ناراحت نیستم.

اگه بگم از دیدن لباس شخ*صی هایی که امشب با چم*اق دور میدون ونک ایستاده بودن و از دیدن بسی*جی هایی که سر کوچمون جلوی ماشینمون رو گرفتن، ناراحت نیستم.

اگه بگم ...

به خدا دروغه.

من درد کشیدم و میکشم از این همه دورویی و نفاق، از این همه خیانت.

من و شازده کوچولو امروز به جمع عظیم هموطنانم پیوستیم و من واقعا" افتخار کردم به حرکت عظیم خود جوشی که با گذشت یک هفته هنوز خستگی نا پذیر ادامه دارد.


/ 6 نظر / 7 بازدید
سمیرا

حمعه کنسل شده و افتاده شنبه . مثل اینکه ساعت 4 میدون انقلاب

نلی

دریا جان حال هممون این روزا همینه

نلی

امیدوارم این همدلی قشنگ و این کشته دادن ها به یه سرانجامی برسه. گاهی فکر میکنم اصلا ما برای چی داریم می جنگیم. صرفا رفتن محمود. حالا بعدش آیا ارزش این همه کشته دادن رو داره؟ نمیدونم.

پرستو

نمىدونم... شاىد چون دارم میرم انقدر خسته نىستم! پس چی مىتونم بهت بگم؟؟!![سوال]