فرشته هاي كوچولوي من

بیادم میمونه

دلم میخواد یه چیزایی یادم بمونه. خودت میدونی من آدم قدر شناسی ام و همیشه قدر کارایی رو که دیگران برام میکنن میدونم. ولی تو همیشه برام متفاوتی عزیزم.

مثلا" سه شنبه شب که شازده کوچولو مریض بود و توی خواب حالش به هم خورد، تو که میدونی من نسبت به استفراغ خیلی حساسم و متاسفانه با دیدن استفراغ حال خودم هم به هم میخوره، نذاشتی من بیام تو اتاق و تموم اتاق رو تمیز کردی و ملافه ها رو شستی و نه تنها همین یه بار بلکه سه بار دیگه هم این اتفاق افتاد و تو دوباره همین کارو کردی.

یا روز چهارشنبه وقتی دیدی سفید برفی هم حالش بده، و همون ویروس لعنتی افتاده به جونش با وجود اینکه خیلی کار داشتی سرکار نرفتی و موندی تو خونه تا با هم به بچه ها برسیم.

همیشه یادم میمونه که چقدر بهم میگی کار نکنم و خودمو خسته نکنم یا اینکه به خودم برسم و برای خودم پول خرج کنم.

یادم میمونه که هر وقت هر چیزی رو بخوام فقط کافیه به زبون بیارم و تو تو یه چشم به زدن برام آماده کنی.

یادم میمونه که توی این یازده سال زندگی مشترکمون از اون اول نذاشتی حتی یه سر سوزن نگران مخارج خانواده یا وضعیت اقتصادی باشم و همیشه بهترین رو تو زندگی برامون فراهم کردی.

دیروز تولدت بود عزیز دلم و من متاسفانه ویروسی شده بودم و از شب قبلش بالا میاوردم ولی دلم میخواست برات هدیه بخرم. بخاطر همین با حال زارم رفتم و برات یه بلوز و یه برس خریدم و فکر میکنم خوشت اومد. هر چند که ناراحت بودی از اینکه خودم رو خسته کردم ولی من دلم میخواست برات کیک هم بخرم که نتونستم. تموم دیروز رو خوابیدم و تازه فهمیدم که بچه ها توی این چند روز چی کشیدن.

میدونی چیه عزیز دلم؟ من هرگز و هرگز حتی برای یه لحظه هم از اینکه با تو ازدواج کردم پشیمون نشدم. تو در تمام لحظات زندگیم تا به این لحظه برام بهترین بودی.

همین باعث میشه شبا وقتی یه وری و چشت به من خوابیدی، بیام و سرم رو بذارم وسط کتفات و دستامو از پشت دور کمرت حلقه کنم و احساس کنم خوشبخت ترین زن دنیام.

البته بگم هااااااااااااااااااا! هنوز بخاطر عصبانیت ها و خشونت هات ناراحت میشم، هر چند که این ناراحتیم هم بخاطر خودته. اون جور موقع ها نگران سلامتیتم. دلم میخواد اون قلب مهربون و مسئولت همیشه تو آرامش باشه عزیزم.

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ - دريا