فرشته هاي كوچولوي من

آیینه

آیینه ی کوچیکی رو گرفته دستش و میگیره جلوی صورتش و میگه:" نی نی ...دالی"

بعد دوباره میبرش کنار و دوباره میاره جلوی صورتش و ...تکرار

دخترم این روزا تو اوج نازیه. نمیدونید که هر لحظه که نگاش میکنم چقدر انرژی توی وجودم جریان پیدا میکنه. پر میشم از اون احساسی که اسم مقدسش فقط و فقط میتونه عشق باشه.

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧ - دريا