فرشته هاي كوچولوي من

بزرگ بودن

باید خیلی بزرگ باشی که عاشق کسی باشی و آزادش بزاری. باور کن که آزادی بزرگترین هدیه ایه که یه عاشق میتونه به معشوقش بده و در لوای این دهندگی خودشم بزرگ بشه.

باید بزرگ باشی که وقتی عاشق کسی هستی و اون میخواد راهی رو بره که از راه تو متفاوته بتونی یا انتخابی رو بکنه که با سلیقه ی تو متفاوته یا تجربه ای رو بکنه که با ارزشهای تو در تضاده، با نهایت محبت و احترام آزادش بزاری و بازم دوستش داشته باشی.

مهم نیست که معشوقت کیه؟‌همسرت،‌فرزندت،‌پدرت، مادرت یا ....

چند درصد آدما اینقدر بزرگن؟ آیا همین اسیر کردن معشوق نیست که عشق رو به مرداب تنفر میکشونه؟

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧ - دريا