فرشته هاي كوچولوي من

ماه رمضان مبارک

اومدن ماه رمضان رو به همتون تبریک میکم. راستش این ماه برای من خیلی مقدسه و یه احساس خاصی بهش دارم. معمولا" هم برام گشایش داره.

امشب خونه ی مامان اینا بودم. هر شب ساعت 8 تا 10 برق خونمون میره. بدترین ساعت ممکن. ساعتی که شوشو تازه از سر کار اومده میخوهیم شام بخوریم و یه آهنگی گوش بدیم و ...

امشب پسرک اصرار کرد که چون برق میره بریم خونه ی مامانی اینها. راستش خونه مامان من اصلا" تا بحال برقش نرفته. باورتون میشه؟ نمیدونم حکمتش چیه واقعا".

بابا روزه بود. رفته بود پیشواز. من امسال هم نمیتونم روزه بگیرم. بخاطر اینکه به سفید برفی شیر میدم. پارسال هم که حامله بودم. ولی با اینکه روزه نگرفتم تو فضای معنوی خیلی خوبی بودم. امشب تو راه برگشت تو ماشین تو فکر این بودم که کاش میشد امسال روزه هامو بگیرم که یه دفعه توجهم به گوینده ی رادیو جلب شد. انگار داشت با من حرف میزد.

میگفت: روزه ی شکم راحت ترین نوع روزه است. کاش بتونیم روزه ی زبان بگیریم. کاش بتونیم روزه ی قلب بگیریم.

با خودم فکر کردم حالا که روزه ی شکم نمیتونم داشته باشم. برم سراغ قلبم. دلمو پاک کنم از هر چه ناراحتی و کینه و رنجشه نسبت به همه ی آدما. روزه ی فکر بگیرم و ذهنمو از قضاوت راجع به دیگران رها کنم. روزه ی زبان بگیرم و زبانمو از کلام منفی بازبدارم. از بیان قضاوت هام دست بردارم. اصلا" کاش میشد همه ی اعضای آدم روزه باشه. بنظرم میرسه یعنی از تمام این نعمت ها بجا و درست و فقط در راه خیر استفاده کنیم.

نمیدونم ولی از خدا طلب کمک کردم.

امشب جواب دانشگاه آزاد اومد. خواهر زاده ی عزیزم که دنبال رشته ی معماری بود، دانشگاه آزاد گرگان قبول شد. خیلی غصه خورد و گریه کرد ولی من نمیدونم چرا ته دلم ایمان عجیبی دارم که خیرش در اینه. چون از خدا هم خواسته بودم بهترین اتفاق براش بیافته. چون دیدیم خیلی ناراحته و هق هق پشت تلفن گریه میکنه شب از خواهرم خواستم بیان اینجا. یه کم گپ زدیم. براشون از دوستای عزیزی گفتم که تو گرگان داریم و قبلا" هم همینجا در موردشون حرف زدم. فکر کنم حضورشون خیلی میتونه کمک باشه بخصوص اینکه خودشون هم در رشته ی معماری فعالیت دارن.

خدایا خیلی دوست دارم بخاطر همه ی برنامه هایی که به بهترین نحو میچینی و ما ازشون خبر نداریم. راهی که تو برای آدم انتخاب میکنی همیشه بهترینه.

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧ - دريا