فرشته هاي كوچولوي من

میخوام فراموش کنم

دلم میخواد یه پاک کن بردارم و این یه هفته رو از صفحه ی زندگیم پاک کنم. دلم میخواد اصلا" فراموش کنم همه چیز رو. به خصوص امروز و الان و همین لحظه رو. بعد از دیدن تلویزیون.

میخوام زندگی کنم. میخوام امید داشته باشم.

دلم میخواد برگردم به زندگی عادی و بر میگردم.

شماها که دوستم دارین، نذارین دوباره فکر کنم به غیر ممکن های فعلی.

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۸ - دريا